Engagårds

Ekologisk lammproduktion och
växtodling och även försäljning av
lammkött direkt till kund från
gården.

Vi producerar klimatsmart mat, som är ekologisk och närprocucerad.

Våra lamm hjälper till att bevara våra österbottniska öppna landskap.